Llista de polítiques actives

Nom Tipus Consentiment de l'usuari
Política protecció de dades RGDP Política de privacitat Tots els usuaris

Resum

En compliment amb el RGDP, a continuació us detallem

Text complet de les condicions d'ús

POLÍTICA DE PRIVACITAT I RGPD

Atenen al normativa del RGPD, i el seu dret a la informació, li facilitem la següent informació que serà del seu interès:

Responsable

El responsable del tractament de dades és EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals SCCL, ubicada al c/ Buenos Aires 12-14 (local cantonada), 08902 de L'Hospitalet de Llobregat. info@escolaeduca.org

Finalitat

Com ja s'ha informat, la finalitat de les dades recollides (formularis d'inscripció a cursos), és el poder gestionar la formació a la qual vostè s'ha matriculat. I per a posteriorment contactar amb vostè per a enviar-li informació sobre futurs cursos que li puguin interessar.

La conservació de les seves dades serà per temps indefinit, a excepció que vostè expressi el seu dret a supressió (com s'explica més endavant).

Legitimació

Li informem que el recull de les seves dades venen legitimitats en dos blocs:

Dades cursos monitors i directors de lleure: Tal com recull el document de "Gestió de la formació reglada", és la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, qui marca les dades mínimes a recollir de cada alumne que vol matricular-se als seus cursos.

Dades altres cursos: com a interès legítim d'EDUCA per tal de poder gestionar la formació dels cursos als que et matricules.

ATENCIÓ: es recorde que les dades del formulari de contacte no seran emmagatzemades ni tractades, només s'utilitzarà per donar resposta a la seva consulta.

Destinataris

Es recorda que les vostres dades no seran enviades a tercers a excepció de la Direcció General de Joventut, en el cas dels cursos de monitors i directors de lleure, i al Departament d'Ensenyament, en el cas dels cursos reconeguts com a formació continuada del professorat.

Dades sol·licitades

Per accedir a alguns dels espais de la web serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquests tractaments o fitxers seran inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS.

El responsable del fitxer (EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS) es compromet a complir l’obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer.

Drets sobre les vostres dades

El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves estiguin emmagatzemades en la base de dades de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS en la direcció C/ BUENOS AIRES 12-14, 08902-L'Hospitalet de Llobregat o en el e-mail   adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades.

Objectius de la recollida de dades

Quan es sol·liciti emplenar un formulari en el que es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i direcció del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.
Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el supòsit de que no desitgin rebre la mencionada informació n’hi haurà prou amb notificar-ho via e-mail a  en qualsevol moment.

Veracitat de les dades

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actuals. En el supòsit que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té el consentiment exprés d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per a realitzar el tractament descrit.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona degut al fet d’emplenar el formulari con dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Mesures de seguretat

EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS i els seus cessionaris han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; no obstant, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables. Per aquesta raó aconsellem consultar l’apartat Recomanacions d’ús d’Internet.